{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

Return Policy

#感謝購買 老麥咖啡精品自家烘焙的商品
如果收到商品請馬上打開檢查, 我們出貨時都會檢查是否?有瑕痴及破損

才確定出貨的, 

#食品類如:咖啡豆,咖啡粉,可可粉,紅茶,及果露如果已經出貨,無法口味上的退貨或更換